تبلیغات
جدیدترین اخبار از دنیایWWE - نتایج کاملppvمانی این دبنک2011
  ..  
  منوی اصلی
لینکهای سریع

 

آرشیو ماهانه
دی 1390
آذر 1390
آبان 1390
مهر 1390
شهریور 1390

.:: لیست کامل آرشیو ماهانه ::.


        لینک دوستان


لوگوی دوستان 

بنر ما
مسابقات هفتگی


مسابقات هفتگی کشتی کج


                                                       


  نتایج کاملppvمانی این دبنک2011
مرتبط با :

سلام به همه دوستان امروز نتایج کامل بی بی وی مانی این دبنک2011رو که خیلی حساس بود نوشتم.فکر نکنم خوشتون بیاد!!!بازنده1-مانی این دبنک مچ اسمکداون=ابتدا تمامی استارها(برت-شیمس-کین-برایان-سین کارا-جاستین گبریل-هیث اسلیتر-کودی رودز)واردمیشن.کین ازهمان اول همه رازد!!!هیث اسلیتر اولین نفری بودکه بالا رفت ولی بقیه استارها اوراگرفتند!!شیمس به سین کارا روی نردبان های کراس میزنه.کین به برایان ورودز چوکسلم میزنه.کین درحال بالا رفتن بود که اسلیترو گبریل اورازدند.حالا کودی به ویدبرت و اسلیتر کراس رودز میزنه ولی خودش یک آیریش بک بریکر ازشیمس میخوره.شیمس گبریل راهم روی نردبان برت کرد.شیمس داره تشویق میشه!!شیمس میره بالا ولی کین ازبالا روش چوکسلم میزنه!!!کین میره بالا ولی همه نفری یک فینیشربه او میزنند!!برایان و رودز بالای نردبان اند که برایان با اجرای لیبل لاک رودز روبه بایین برتاب میکنه!!برت بالا میاد ولی برایان اوهم روبه بایین برت میکنه!!برایان موفق میشه کیف روجداکنه!!!!!بله دنیل برایان برنده و مستر.مانی این دبنک میشه!!!!هیچکس انتظارش رونداشت!!!مانی این دبنک مچ اسمکداون خیلی زیبابود!!2-DIVAS CHAMPIONSHIP=کلى کلى دربرابر بری بلا=این مسابقه خیلی کوتاه بود وایو برای کلی و نیکی برای بری دربیرون رینگ ایستاده بودند.دراخر کلی توانست کی2را به بری بزند و با کاورکردن او برنده شود وهمچنان دیواس چمبیون بماند.3-بیگشو دربرابر مارک هنری=دواستاربه رینگ میان وبازی شروع میشه.هنری ازشو یک شولدربلاک میخوره وبه بیرون رینگ میره.بیگشو به دنبالش میره وسر هنری رو به بله های بیرون رینگ میکوبه.به رینگ برمیگردیم مارک هنری مومنتوم روبدست میاره و روی بای مصدوم بیگشو ضربه زد.هنری سابمیشن انجام میده که شو ازادمیشه.هنری میخوادبه شوکلوزلاین بزنه که یک بیگ بوت ازاودریافت میکنه!بیگشو میره برای چوکسلم ولی به بای مصدومش فشارمیاد.هنری دربرگشت به شوورلداسترانگست اسلم میزنه1-2-نه بیگشو کیک اوت میکنه!!!غیرقابل باوره.ولی هنری شورو بلندمیکنه ودوتا ورلداسترانگست اسلم دیگه هم میزنه!!وبا کاوربرنده بازی میشه!خیلی تعجب آوربود.بعدازمسابقه هنری یک صندلی میاره وروی بای بیگشو میزاره ومحکم روش میکوبه!بیگشو دردمیکشه و مارک هنری که درمیان تعجب برنده شده زمین روترک میکنه.گریه4-مانی این دبنک مچ را=استارها(ری میستریو-دمیز-جک سواگر-آلبرتودلریو-کوفی کینگستون-اون بورن-آر-تروث-الکس رایلی)وارد میشن و مسابقه شروع میشه.ازهمان اول همه به جزدلریو یک نردبان برمیدارن وبه دلریو یک ضربه میزنن!!حالا رایلی سواگررومیزنه.حالا سواگر بانردبان میز و کوفی رومیزنه.رایلی آر-تروث روبا نردبان میزنه.حالا بورن نردبان میزاره و ازبالای اون به همه استارها ایربورن میزنه!!!!بورن میره بالا ولی میز اوراگرفت که دلریوهم اوروازبالای نردبان به بایین برت کرد.زانوی میز آسیب میبینه و بزشکان بالای سرش میان.کوفی میخوادبالا بره که سواگربهش انکل لاک میزنه.ری و تروث بیرون رینگ همدیگر رومیزنن که سواگررایلی روبه بیرون رینگ برتاب میکنه.حالا کوفی ازبالای نردبان روی آرتروث صحنه ای مثل سال قبل که روی درومک اینتایر زده بود انجام داد یعنی ازبالای نردبان به او بوم دراب زد!!!سواگرداشت میستریورومیزد که سواگربانردبان به اوضربه میزنه!!میستریو به بای مصدوم میز میزنه.ری میخواد کیف روبگیره که دلریو میادبالا ومیخواد ماسک ری رودربیاره.درهمون لحظه موفق میشه کیف روجدا کنه ومستر.مانی این دبنک رابشه!!!بعداز مانی این دبنک اسمکداون وزیباییش و نتیجه غیرمنتظره اون ازرا قشنگتر و غیر منتظره تر ازاین انتظارداشتیم!!!هیپنوتیزم5-WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP=رندی اورتون دربرابر کریسشن=این نبرد فوق تکراری ولی قشنگ این باربه مانی این دبنک کشیده شد.دواستاروارد میشن وزنگ مسابقه به صدادرمیاد.همون اول کریسشن صندلی میاره تابازی روDQکنه ولی رندی صندلی هاروبیرون میندازه.رندی چندضربه میزنه و بازانوروی کریسشن میبره ولی درکاور موفق نیست.رندی میخواد دی دی تی بزنه ولی کریسشن بدل میکنه و به رندی سیلی میزنه.حالا اسباین باسترمیزنه که درکاور موفق نیست.برای کیلسویچ میره ولی رندی به او کلوزلاین میزنه.میره برای آرکی او که موفق نیست.رندی به کریسشن دراب کیک میزنه.مومنتوم به دست کریسشن میاد و فلایینگ هدبات روبه رندی میزنه.رندی یک ابرکات محکم میزنه ومیره برای آرکی او ولی ناموفقه و درهمین حال کیلسویچ میخوره!!!!1-2-نه باورنکردنیه رندی ازشماره2بیرون میاد!!!!!!!کریسشن میره برای اسبیر ولی رندی بک بریکر میزنه.رندی میخواد بانت کیک بزنه که متاسفانه منصرف میشه.یک دی دی تی مخصوص به کریسشن میزنه ومیره برای آرکی او که کریسشن نمیزاره وبه صورت رندی تف میندازه!!رندی عصبانی میشه وکریسشن رومیزنه وسبس درحالی که شرط ازیادش رفته بود کمربند خودش رومیاره و با اون به صورت کریسشن میکوبه!!!بازیDQمیشه ورندی کمربندش روازدست میده!تعجبعصبانیگریهولی رندی دست بردارنیست ومحکم کریسشن رومیزنه وبه داورهاهم توجه نمیکنه وحتی به تدی لانگ هم توجه نمیکنه!!سبس رندی روی میزگزارشگران یک آرکی او به کریسشن میزنه!!کریسشن بلندمیشه ویک آرکی او دیگه هم میخوره!!عالی بود ورندی درمیان تشویق شدید تماشاچیان ازسالن میره.قهقهه6-WWE CHAMPIONSHIP=جان سینا دربرابر سی.ام.بانک=ابتدا بانک وارد میشه وهمه تشویقش میکنن!!سبس سینا وارد میشه ودرمیان تعجب ازطرف همه بومیشه.بازی شروع میشه واین دوباهم درگیرمیشن.بانک هدبات میزنه ولی ازسینا فیس فرست وشولدربلاک میزنه ولی بازهم بانک هدبات میزنه و بادستش حرکت یوکنت سی می سینا رواجرامیکنه!!عصبانیسینابه بازی برمیگرده وبولداگ میزنه.حالا به بانک سوبلکس میزنه ومیره برای اتیوتدادجاسمنت که بانک بلاک میکنه و یک دی دی تی میزنه.بانک یک سوبرکیک میزنه ولی سینا کلوزلاین میزنه ومیخواد شولدربلاک بزنه که بانک رول آب میکنه ولی موفق نیست.بانک رانینگ نی وبولداگ میزنه ولی سینا برمیگرده وstfروانجام میده!!!بانک به سختی خلاص میشهتعجببانک میخواد جی تی اس بزنه ولی اتیوتدادجاسمنت ازسینا میخوره!!1-2-نه بانک کیک اوت میکنه!!!سینافلایینگ لگ دراب میزنه.سینا میخواد اتیوتدادجاسمنت بزنه که ازبانک جی تی اس میخوره!!!1-2-نه سینا خوشبختانه کیک اوت میکنه!!بازی جذاب شده!!سینا میره برای اتیوتدادجاسمنت که بانک نمیزاره و دوباره جی.تی.اس میزنه!!ولی سینا باهوشیاری به بیرون رینگ میره.مستر.مکمن ودستیارش به سالن میان.سینا درغافلگیری بانک به او اس تی اف میزنه!!!مستر.مکمن دستور میده زنگ بازی به صدادربیاد و دستیارمکمن به رینگ میاد که سینا اورا میزنه.جان سینا برمیگرده ولی گوتواسلیب رو ازبانک میخوره!!!1-2-...3وبله بازی تمام میشه و درنهایت تاسف بانک برنده بازی و کمربند دبلیودبلیوای میشه وسینا هم اخراج میشه!!!!تماشاچیان ازخوشحالی نمیدونن چه کنن!!واقعا برای تماشاچیا متاسفم که یکشبه به جان سینا بشت کردن درحالی که هیچ کاری انجام نداده بود!!گریهبعدازمسابقه مستر.مکمن ازدلریومیخوادهمین الان کیف خودراکش کند!!دلریوبه رینگ میاد ولی یک سوبرکیک ازبانک میخوره!!!بانک به میان تماشاچیان میره و بین اونها خوشحالی میکنه!!ودرهمین حال این بی بی وی تموم میشه!!!خب واقعا بی بی وی حساس ولی بسیاربدی بود که تقریبا بدترین بی بی وی سال بود که فقط نتیجه دیواس مورد بسندتماشاچیان(والبته برنده شدن بانک)بود.میدونم که بعضی هالذت بردند ولی بعضی ها ازجمله خودم نه...عکس های این بی بی وی رو درزیر میزارم.بایدمنتظربمونیم وببینیم آینده سینا و کمبانی وبانک وکمربنددبلیودبلیوای و بازی جان سینا وراک دررسلمینیا28چه خواهدشد!!!فعلابای!!نوشته شده توسط RVD در شنبه 26 شهریور 1390

نظرات بازدیدکنندگان (

 

مطالب پیشین

» وب جدید
» والپیپر جدید از درو مکینتایر
» Kane with Mask wallpaper
» والپیپر جدید دبلیودبلیوای
» لیست25مسابقه ی برتر دبلیودبلیوای در سال2011
» نتایج کامل پی پی وی تی ال سی 2011-wwe TLC 2011 full results
» wwe power25:december17-پاور25به تاریخ 17دسامبر2011
» آپدیت پی پی وی تی ال سی2011
» WWE The John Cena Exprience
» بنر وبلاگ
» طریقه ی آزاد کردن همه ی لاک ها در بازی WWE12
» والپیپر زیبا از باتیستا
» دانلود مسابقه ی گلدبرگ در برابر د راک
» اخبار جدید از دبلیودبلیوای هوم ویدیوی جدید آستین و...
» پاور25به تاریخ26نوامبر2011-POWER25 HERE ARE RANKINGS FOR 26 NOVEMBER2011

» لیست کامل مطالب ارسالی


  دربارهمدیر وبلاگ: RVD
مسابقات تشخیص چهره
برای اولین بار در تمام سایت های رستلینگ!
http://www.pic.iran-forum.ir/images/zvvjjalitkzdgptkkv1b.png
سلام به همه شما  این سایت برای اولین بار مسابقات داغ تشخیص چهره افراد رو قرار داده که شما باید با دیدن یه تصویر تیره از یک کشتی گیر او را شناسایی کرده و .....
  نویسندگی در سایت

http://www.pic.iran-forum.ir/images/nxo3z6l0jaf8csaqvqnj.jpg
سلام دوستان من ما احتیاج به طراحان بنر داریم برای عضویت در سایت کلیک کنید

 محرم،خون حسین ع را پایمال نکنیم


جدول پی پر ویو

WWE Pey-Per-Views

_____________________

Night of champions 2011.09.18

Hell in a Cell ........ 2011.10.02

Vengeance ......... 2011.10.23

Survivor Series..... 2011.11.20

 TLC..................2011.12.18لوگوی ما  نظرسنجی
بهترین های فلایر کشتی کج کیست؟


  صفحات جانبی
» آپدیت پی پی وی تی ال سی2011
» آپدیت پی پی وی سوروایورسریز2011

  پیوند های روزانه

بار امانت
بار امانت
یکــ فروم
خرید آنلاین
$سایت تخصصی کسب درآمد از اینترنت$
کارت شارژ ایرانسل, همراه اول با جوایز
دعوت به همکاری در چت سیتی
|||روز ای تی تکنولوژی فردا|||
ابزار دانلود رایگان ، متنوع و جدید
یوزر پسورد نود 32 هر روز آپدیت

.:: لیست کامل پیوندهای روزانه ::.

.:: ارسال پیوند ::.


  آمار بازدید

نویسندگان :
» RVD

آمار بازدید :
» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :