تبلیغات
جدیدترین اخبار از دنیایWWE - نتایج کامل کشتی کج کاپیتال پانیشمنت2011
  ..  
  منوی اصلی
لینکهای سریع

 

آرشیو ماهانه
دی 1390
آذر 1390
آبان 1390
مهر 1390
شهریور 1390

.:: لیست کامل آرشیو ماهانه ::.


        لینک دوستان


لوگوی دوستان 

بنر ما
مسابقات هفتگی


مسابقات هفتگی کشتی کج


                                                       


  نتایج کامل کشتی کج کاپیتال پانیشمنت2011
مرتبط با :

باسلام به همگی.امروز نتایج کامل پی پی وی کاپیتال پانیشمنت2011رو گذاشتم.امیدوارم خوشتان بیاد.نیشخند=1-الکس رایلی دربرابر دمیز=ابتدا میز وارد میشه.حالا رایلی هم به رینگ میاد و مسابقه شروع میشه.رایلی بهتر کار میکنه و میز رو به گوشه رینگ میبره.حالا میز روی رایلی میفته و ضربات مشت پیاپی رو به رایلی میزنه.حالا رایلی به میز چندتا مشت میزنه.میز از رینگ فرار میکنه و رایلی دنبالش میکنه.میزبه رینگ برمیگرده و تارایلی میخواد به رینگ بیاد میزچندتاضربه پابهش میزنه.ولی رایلی به بازی برمیگرده و مشت های پیاپی روبه میز میزنه ولی میز بهش بیگ بوت میزنه.ضربات پای پشت سرهم از میز به رایلی.حالایک ضربه محکم زانو به رایلی میزنه.حالاپشت سرهم ضربات کف پا به رایلی میزنه.رایلی میخوادمیزروبزنه ولی میز جاخالی میده و بازهم رایلی رومیزنه و حالا یک دی دی تی به رایلی میزنه.پین میکنه1-2-نه رایلی کیک اوت میکنه.مومنتوم کاملادردست میزهست.ولی رایلی میزرو به گوشه رینگ میبره و چندتاضربه بهش میزنه.حالاباسرعت به طرف میز میدوه که میزجاخالی میده و دست رایلی آسیب میبینه.بازهم مومنتوم به میز میرسه.بازهم رایلی میخوادمیزروبزنه که بازهم میزمیخوادجاخالی بده ولی ضربه بهش میخوره.رایلی میخوادمومنتوم روبدست بیاره که میزروش اسلیپرهولدمیزنه.رایلی خلاص میشه ولی میز بهش ریورز دی دی تی میزنه.پین ازمیز1-2-ولی بازهم رایلی تسلیم نمیشه.حالامیز ر گوشه رینگ به رایلی کلوزلاین مخصوصشو میزنه و از تاپ روپ روی رایلی میپره.پین1-2-نه رایلی کیک اوت میکنه.میزرایلی روبالای تاپ روپ میبره و ضربات لگد روبهش میزنه.میزمیخواد بادوپا به صورت رایلی بزنه که رایلی جاخالی میده و میز به شدت به گوشه رینگ میخوره.هردو بلندمیشن و میز میخواددوباره کلوزلاینشوبزنه که رایلی دوباره جاخالی میده و ضربات پشت سرهم به میز میزنه.میز بلند میشه ولی رایلی روش اسپاین باستر میزنه!!!!!!!!!!!!!پین ازرایلی1-2-نه میز کیک اوت میکنه.رایلی یک ضربه سنگین پامیزنه که بازهم درپین موفق نیست.میزازرینگ بیرون میره ورایلی هم به دنبالش.میزروبه میز گزارشگران میکوبه.حالا میکل کول میاد و میگه تو نباید به او کاری داشته باشی که رایلی کول رو میزنه.ولی میزهم رایلی رو میزنه وبه داخل رینگ می اندازدش.حالا میز میخواد باکیف رایلی رو بزنه که داور اجازه نمیده و کیف روازش میگیره.دربرگشت رایلی به میز یک دی دی تی سنگین میزنه و پین میکنه1-2-3وبله درنهایت تعجب الکس رایلی موفق میشه استاد خودش رو ببره.مسابقه بدی نبود و لی میتونست بهترتموم شه.2-بیگشو دربرابر آلبرتودلریو=اول موزیک دلریو زده میشه و اودرحال آمدن به رینگ است ولی بیگشو از پشت بهش حمله میکنه و حسابی دلریو رو میزنه.حالا به دلریو بک هند چاپ میزنه.شو دلریوروبه رینگ میندازه و میخوادبره تو که ناگهان مارک هنری ازپشت بهش حمله میکنه تا انتقام حمله به او دراسمکداون رو بگیره.هنری شو روبلند میکنه و روی میزگزارشگران بهش ورلداسترانگست اسلم میزنه که میز میشکنه!!!!!!!!!هنری درحال رفتنه که دوباره میاد و پای بیگشورومیگیره و به میز گزارشگران میکوبه.شوخیلی درد میکشه.داورشروع به شمردن میکنه که شو درشماره9به رینگ برمیگرده و مسابقه شروع میشه.دلریو حمله یکنه ولی شو بهش چاپ میزنه.حالاشو میخوادبه دلریو چوکسلم بزنه ولی دلریو به پای بیگشو میزنه وحالا ضربات پشت سرهم به شو میزنه.پین ازدلریو ولی بیگشو به هواپرتش میکنه!!!!!!!!!!!ودوباره میره برای چوکسلم که موفق هم هست ولی دلریو ازرینگ بیرون میره.هردوبلند میشن و دلریو ازبالای تاپ روپ میپره ولی بیگشو گلوی اورومیگیره و میخواد چوکسلم بزنه ولی بازهم دلریو به پای صدمه دیده بیگشو میزنه.حالا میخواد به شو کراس آرمبریکر بزنه که موفق نیست.ولی به پای بیگشو میزنه وبیگشو روی زمین میفته.دلریو کراس آرمبریکر رو به پای صدمه دیده بیگشومیزنه!!!!!!!ولی شو تسلیم نمیشه!!!!!!!!!ازطناب رینگ میگیره و دلریودر3شماره بیگشورو ول میکنه.داوربه دلریو اجازه انجام کاری رو نمیده.بیگشو سعی میکنه بلندشه ولی پای صدمه دیده اش اجازه نمیده.داورکه این رو میبینه بازی رو تموم میکنه و بازی برنده نداشت!پس ازبازی دلریوکه خودش رو برنده میدونه خوشحالی میکنه.3-ری میستریو دربرابر سی.ام.پانک=سی.ام.پانک وارد میشه و پس ازاو ری میستریو  وارد میشه و بازی آغازمیشه.پانک برتری نسبی رو نسبت به ری داره.حالاری چندتاکیک به پانک میزنه ولی پانک به ری بادی اسلم میزنه.یک شولدربلاک ازپانک1-ولی ری تسلیم نمیشه.میستریو میخوادرول کنه که به رول برای پانک تبدیل میشه ولی ری دوباره رول میکنه که هیچیک موفق نیستند.ری یک دراپ کیک به پانک میزنه و میره برای619که پانک فرارمیکنه.ری بادراپ کیک پانک روبیرون میندازه و میخواد به ری اسپرینگبوردبزنه که پانک سرری رو به دیواره تماشاچیان میکوبه.حالاری روبه رینگ میبره و پین میکنه1-2-نه ری کیک اوت میکنه.ضربات پشت سرهم ازپانک به ری.ناگهان ری رول میکنه که موفق نیست.ولی دوباره مومنتوم به پانک میرسه.سابمیشن سنگینی رو به ری میزنه ولی ری تسلیم نمیشه.ری خلاص میشه و به سمت پانک میدوه  که پانک بهش بک بریکر میزنه ولی درپین موفق نیست.بازهم به ری سابمیشن میزنه که بازهم موفق نیست.بازهم ری خلاص میشه و پانک اوروبالا میبره که پاوربامب بزنه ولی ری یک هاریکانانرا میزنه و پانک روی طناب های رینگ میفته.ری میره برای619که پانک بهش کلوزلاین میزنه.پین1-2-نه ری کیک اوت میکنه.دوباره به ری سابمیشن میزنه ولی ری خلاص میشه و پانک رو میزنه.ازتاپ روپ بالامیره که پانک ری رو به زمین میندازه.پانک ضرباتی روبه ری میزنه و ری روهول میده که ری بهش کیک میزنه وبا هاریکانانرا پانک روازرینگ خارج میکنه.ری یک دایو زیبا به پانک میزنه و پانک روبه داخل رینگ میندازه وزا تاپ روپ بالامیره و یک دایو دیگه به پانک میزنه پین1-2-نه پانک کیک اوت میکنه.حالا پانک میخوادبه ری کلوزلاین بزنه که ری جاخالی میده و یک اسپلش به پانک میزنه که تبدیل به پین میشه برای پانک1-2-بازهم کیک اوت ازری.رول از پانک ولی ری خلاص میشه و میخواد سوپرکیک بزنه ولی پانک جاخالی میده ومیخواد رول کنه که بازهمصحنه قبل تکرار میشه حالا پانک میخوادسوپرکیک بزنه و ری جاخالی میده و به پانک سوپرکیک میزنه که درپین ناموفقه.بازهم پانک ری رومیزنه و ازبالای تاپ روپ یک سوپرپلکس به ری میزنه که بازهم درپین ناموفقه.پانک به ری رانینگ نی میزنه و ری روبه تاپ روپ میندازه و ری ازحمله پانک جاخالی میده و پانک بین طناب ها و گوشه رینگ گیر میفتد و ری درهمان حال یک619به پانک میزند!!!!!که البته پانک ازرینگ خارج میشود.ری پانک روبه رینگ برمیگردونه و میخوادازبالای تاپ روپ فلایینگ هدبات بزند که پانک جاخالی میدهد.پین ازپانک که موفق نیست.پانک ضربات زانورا به ری میزند و اورابلند میکند که جی.تی.اس را انجام دهد وی ری رول میکند1-2-نه کیک اوت ازپانک.پانک دوباره برای جی.تی.اس میرود که ری بایک آرم درگ اورابه روی طناب های رینگ می اندازد و برای619میره که پانک جاخالی میده و پای ری رو بلند میکنه و حالت جی.تی.اس میگیره و موفق میشه جی.تی.اس رو به ری بزنه پین1-2-3وبله سی.ام.پانک موفق میشه ری میستریو رو شکست بده.ازمعدود مسابقات قشنگ این پی پی وی بود.4-U.Sچمپیون کوفی کینگستون دربرابر دولف زیگلر=این مسابقه که تابه حال حدود 7بارانجام شده بود و این8تمین باربود برسرکمربند یونایتداستیتس کوفی کینگستون بود.دراول کارهردو سابمیشن هایی رو برروی هم انجام دادند که دولف موفق تر بود و ارمبارروبه کوفی میزنه.کوفی هرجورهست خلاص میشه ولی زیگلرروش اسلیپرهولد میزنه که کوفی بدل میکنه.زیگلر میخواد به کوفی کلوزلاین بزنه که کوفی جاخالی میدهوفی چندتا مشت و یک دراپ کیک میزنه و میره برایSOSکه زیگلرنمیذاره.کوفی یک ضربه سنگین به کمرزیگلرمیزنه ومیره برای پین.1-2-نه موفق نیست.کوفی میره برای بوم دراپ که موفق هم هست وحالا میره برای ترابل این پردایس.زیگلر جاخالی میده و میره برای زیگزاگ که کوفی بدل میکنه و یکSOSزیبابه دولف میزنه1-2-نه زیگلر کیک اوت میکنه!!!باورکردنی نیست.کوفی و زیگلر رول های پشت یسرهم انجام میدن که هیچکدوم موفق نیستند.کوفی مومنتوم رو بدست میگیره.کوفی ازتاپ روپ بالا میره که زیگلر ضرباتی رو بهش میزنه و میخوادسوپرپلکس بزنه که کوفی نمیذاره و کراس بادی رو انجام میده که پینش تا2موثربود.کوفی میخواددوبارهSOSبزنه که زیگلربدل میکنه و اسلیپرهولد بسیارسنگینی رو روی کوفی انجام میده.که کوفی سر زیگلرروبه گوشه رینگ میکوبه و میره برای ترابل این پردایس.بازهم جاخالی اززیگلر و میخواد زیگزاگ رو به کوفی بزنه که کوفی طناب های رینگ رومیگیره و اجازه نمیده.داورحواسش به زیگلر بود که ویکی گررو سرکوفی رو فشارمیده و نمیذاره حرکت کنه.حالا زیگلر دوباره اسلیپرهولد سنگینی به کوفی میزنه.کوفی تپ اوت میده و تسلیم میشه و درنهایت تاسف دولف زیگلر یونایتداستیتس چمپیون جدید میشه.باید منتظرموند و ببینیم که کوفی کمربندش رو پس میگیره یانه.5-INTERCONTINENTALچمپیون ویدبرت دربرابر ازگیل جکسون=این مسابقه برسرکمربند اینترکانتیننتال ویدبرت بود.بازی شروع میشه و جکسون مومنتوم را دردست داره.برت چنتاضربه مشت میزنه که ناگهان جکسون تورتان راک روروش انجام میده که برت فرارمیکنه.جکسون بازی رودردست داره.ولی برت بهش یک بیگ بوت و یک سایداسلم میزنه و میره برای پین1-2-نه جکسون کیک اوت میکنه.برت رول میکنه که موفق نیست.برت میخواد بیگ بوت بزنه که موفق نیست و جکسون به او کلوزلاین میزنه.جکسون میخواد بادی اسلم بزنه که موفق نیست.برت ازگیل رو بلند میکنه و ویستلندرو اجرا میکنه!!!!!!!!پین1-2-نه جکسون کیک اوت میکنه!!!!!!!باورنکردنیه.برت باورنمیکنه.جکسون بلندمیشه و به برت بادی اسلم  های پشت سرهم میزنه.و موفق میشه تورتان راک رو انجام میده.برت تپ اوت میکنه.وازگیل جکسون اینترکانتیننتال چمپیون جدید میشه.6-WORLD HEAVY WEIGHT CHAMPIONرندی اورتون دربرابر کریسشن=این بازی تکراری برسرکمربند ورلدهویویت چمپیونشیپ بود.بازی آغازمیشه و کریسشن یک سیلی به رندی میزنه که رندی عصبانی میشه و ضربات مشت پشت سرهم رو میزنه.مومنتوم دست رندیه که کریسشن یک کیک و سیلی میزنه.رندی کریسشن رو هول میده ولو تز پرس رو انجام میده.اسلیپرهولداز رندی به کریسشن.کریسشن خلاص میشه و میخواد فلایینگ دراپ کیک بزنه که موفق نیست و ازرندی کلوزلاین میخوره.حالا کریسشن رندی روبه بیرون رینگ پرتاب میکنه ومیخواد کراس بادی بزنه که رندی جاخالی میده.به رینگ برمیگردیم.رندی درگوشه رینگ ضربات مشت روبه حریفش میزنه و کریسشن رو با کلوزلاین به بیرون رینگ پرتاب میکنه.دربیرون فعلامومنتوم در دست کریسشن است.به رینگ برمیگردیم.کریسشن یک نکبریکر میزند.پین1-2-نه رندی کیک اوت میکنه.حالارندی یک رول زیباانجام میده که ناموفقه.کریسشن یک اسپاین باسترمیزنه که درپین موفق نیست.حالارندی کریسشن روازپشت به زمین پرتاب میکنه.کریسشن به بازی برمیگرده و میخواد ریورزدی دی تی انجام بده که رندی بدل میکنه و دوکلوزلاین و یک پاوراسلم به کریسشن میزنه.بلی توبلی از رندی و پین1-2-نه ناموفقه.رندی میخواد دی دی تی مخصوصش رو به کریسشن بزنه که کریسشن نمیذاره و به اورتون سیلی میزنه.رندی باچندمشت به بازی برمیگرده و ازبالای تاپ روپ یک سوپرپلکس میزنه.میخواد به کریسشن ارکی او بزنه که کریسشن فرارمیکنه.رندی کریسشن رو میگیره و دی دی تی مخصوصش رو به کریسشن میزنه.حالارندی میره برای ارکی او کریسشن نمیذاره و به اورتون دی دی تی میزنه.ولی درپین موفق نیست.کریسشن میره برای اسپیر.رندی به شکلی عجیب زروی اسپیر میپره و میره برای ارکی او که اوهم موفق نیست و ازکریسشن اسپیر میخوره.پین1-2-نه رندی کیک اوت میکنه.بازی خیلی قشنگ شده!!!!!!!!!!!!کریشن از تاپ روپ بالا میره تا روی رندی بپره ولی رندی جاخالی میده و یک ارکی او بسیارزیبا به کریسشن میزنه!!!پین1-2-3وبله مسابقه تمام میشه مسابقه زیبایی بود و نتیجه خوبی هم داشت.7-WWE CHAMPIONجان سینا دربرابر آر-تروث=درمین ایونت کاپیتال پانیشمنت مسابقه ای برای کمربنددبلیودبلیوای بود.ابتدا آر-تروث و سپس جان سینا واردشدند و مسابقه آغازشد.تماشاچیان سینارو تشویق میکنن.همدیگر را برانداز میکنن وتروث یک مشت میزنه.مشت های پشت سرهم از تروث.حالاسینا تروث را هول میده و یک بولداگ انجام میده که تروث ازرینگ خارج میشه.تروث به رینگ برمیگرده و سینا میخواد بهش اتیوتدادجاسمنت بزنه که تروثبدل میکنه و یک فیس باستر به سینل میزنه.پین1-2-نه کیک اوت ازسینا.حالا تروث به سینا دراپ کیک میزنه.حالا حرکاتی روانجام میده و به سینا لودراپ کیک میزنه که درپین موفق نیست.سینا با یک هدبات و چندتامشت به بازی برمیگرده.سینا تروث رو هول میده که ناگهان تروث به سینا لای دیتکتور میزنه.پین1-2-نه موفق نیست.تروث مومنتوم رادردست دارد.سینا سر تروث رو به طناب های رینگ میکوباند و لی تروث به او کلوزلاین میزنه.تروث به سینا ارم درگ میزنه1-2-نه کیک اوت ازسینا.تروث سابمیشنی روی سینا اجرا میکنه که سینا پای تروث رو میگیره و میخوادSTFبزنه که آر-تروث طناب های رینگ رومیگیره و درحالی که داوربه سینا تذکر میداد به او کلوزلاین زد.سوپلکس از تروث.حالا میخواددوباره به سینا لودراپ کیک بزنه که سینا جتخالی میده.حالا سینا به تروث دو شولدربلاک میزنه و تروث روبه زمین میکوبه و آماده میشه برایU CANT SEE ME.وبله 5.ناکل شافل روهم انجام میده ومیره برای اتیوتدادجاسمنت که آر-تروث نمیذاره وبه سینا جاءبریکر میزنه.حالا در گوشه رینگ به سیناحمله میکنه که سینا جاخالی میده و اس.تی.اف رو میزنه که تروث به رساندن خودبه طناب ها ازاین فن خلاص شد.تروث به سینا یک کیک میزنه  سیزرزکیک رو انجام میده.1-2-نه سینا به طریقی عجیب تسلیم نمیشه.تروث ازتاپ روپ بالا میره و کراس بادی رو انجام میده که سینا اورو میگیره و میره برای اتیوتدادجاسمنت که تروث به اوPAYDIRTمیزنه!!!!!!!پین میکنه1-2-نننههههههههههههه سینا به طریقی باورنکردنی ازفینیشرتروث خلاص میشه!!!!!!!!!!!!تروث ازرینگ بیرون میره واز یکی ازتماشاچیان بچه طرفدارسینا کلاهش رو میگیره و سر خودش میذاره.سپس آب ان پسربچه روهم میگیره و کمی از آن مینوشه.سپس آنرا به بچه برمیگرداند که ناگهان بچه تمام آب موجود درلیوان رو به صورت تروث میپاشه!!!!!!!سینا ازپشت میاد و تروث رو به رینگ میندازه و یک اتیوتد ادجاسمنت به او میزنه و پین میکنه1-2-3 و بله سینا با کمک آن پسربچه موفق میشه آر-تروث رو شکست بده و کمربندش رو حفظ کنه.این هم پی پی وی کاپیتال پانیشمنت.امیدوارم لذت برده باشید.پی پی وی عالی بود به شرط اینکه کوفی و ری هم میبردن.پایین هم چندتاعکس از مسابقه ها گذاشتم.نظردادن یادتون نره.پس فعلا بای.نوشته شده توسط RVD در شنبه 26 شهریور 1390

نظرات بازدیدکنندگان (

 

مطالب پیشین

» وب جدید
» والپیپر جدید از درو مکینتایر
» Kane with Mask wallpaper
» والپیپر جدید دبلیودبلیوای
» لیست25مسابقه ی برتر دبلیودبلیوای در سال2011
» نتایج کامل پی پی وی تی ال سی 2011-wwe TLC 2011 full results
» wwe power25:december17-پاور25به تاریخ 17دسامبر2011
» آپدیت پی پی وی تی ال سی2011
» WWE The John Cena Exprience
» بنر وبلاگ
» طریقه ی آزاد کردن همه ی لاک ها در بازی WWE12
» والپیپر زیبا از باتیستا
» دانلود مسابقه ی گلدبرگ در برابر د راک
» اخبار جدید از دبلیودبلیوای هوم ویدیوی جدید آستین و...
» پاور25به تاریخ26نوامبر2011-POWER25 HERE ARE RANKINGS FOR 26 NOVEMBER2011

» لیست کامل مطالب ارسالی


  دربارهمدیر وبلاگ: RVD
مسابقات تشخیص چهره
برای اولین بار در تمام سایت های رستلینگ!
http://www.pic.iran-forum.ir/images/zvvjjalitkzdgptkkv1b.png
سلام به همه شما  این سایت برای اولین بار مسابقات داغ تشخیص چهره افراد رو قرار داده که شما باید با دیدن یه تصویر تیره از یک کشتی گیر او را شناسایی کرده و .....
  نویسندگی در سایت

http://www.pic.iran-forum.ir/images/nxo3z6l0jaf8csaqvqnj.jpg
سلام دوستان من ما احتیاج به طراحان بنر داریم برای عضویت در سایت کلیک کنید

 محرم،خون حسین ع را پایمال نکنیم


جدول پی پر ویو

WWE Pey-Per-Views

_____________________

Night of champions 2011.09.18

Hell in a Cell ........ 2011.10.02

Vengeance ......... 2011.10.23

Survivor Series..... 2011.11.20

 TLC..................2011.12.18لوگوی ما  نظرسنجی
بهترین های فلایر کشتی کج کیست؟


  صفحات جانبی
» آپدیت پی پی وی تی ال سی2011
» آپدیت پی پی وی سوروایورسریز2011

  پیوند های روزانه

بار امانت
بار امانت
یکــ فروم
خرید آنلاین
$سایت تخصصی کسب درآمد از اینترنت$
کارت شارژ ایرانسل, همراه اول با جوایز
دعوت به همکاری در چت سیتی
|||روز ای تی تکنولوژی فردا|||
ابزار دانلود رایگان ، متنوع و جدید
یوزر پسورد نود 32 هر روز آپدیت

.:: لیست کامل پیوندهای روزانه ::.

.:: ارسال پیوند ::.


  آمار بازدید

نویسندگان :
» RVD

آمار بازدید :
» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :